Compare Listings

Rivlerësimi i pronave, 7 dokumentet që duhet të keni patjetër me vete kur shkoni në hipotekë!

Rivlerësimi i pronave, 7 dokumentet që duhet të keni patjetër me vete kur shkoni në hipotekë!

Skuadra RE/MAX Koncept ju njofton qe do te rihapet procesi i rivleresimit te pronave i cili do te zgjase deri ne muajin Shtator!

Rivleresimi i pasurise do te kushtoje 3% per personat fizike dhe 5% per personat juridike!

7 dokumentet e detyrueshme qe duhen per aplikim jane:

1. Kopje e dokumentit të identifikimit;
2. Prokurë ne mungese te pronarit;
3.Kopje e dokumentit të pronësisë;
4. Mandat-pagesë e tarifës së shërbimit dhe e tatimit;
5. Akt vlerësimi i pasurisë së paluajtshme;
6. Fotokopje e licencës së vlerësuesit të pasurisë ( në rast se rivlerësimi i pasurisë së paluajtshme bëhet nga një ekspert i licensuar);
7. Akti origjinal i vlerësimit të pasurisë nënshkruar dhe vulosur nga eksperti ( në rast se rivlerësimi i pasurisë së paluajtshme bëhet nga një ekspert i licencuar).

Per me shume informacion jemi ne sherbimin tuaj!

 

 

 

Related posts

Trendet e dekorimit për vitin 2020!

Vit pas viti arredimi dhe dizanjet e shtëpive po pësojnë ndryshime. Ndërsa ne jemi tashmë gati...

Continue reading

Dekorimet gjatë festave!

Padyshim që kjo konsiderohet si periudha me e mire e vitit. Por e dini se çfarë e bën këtë...

Continue reading

Pse rinovimet e kushtueshme mund të mos e rrisin vlerën e pronës tuaj ?

Duke qënë se ndryshimet e vogla mund të tërheqin më shumë blerës në pronë, ndonjëherë...

Continue reading

Join The Discussion